Over het werk van VSO

 

Vooruitgang starten door kennis te delen

VSO werkt aan een wereld zonder armoede en start vooruitgang in ontwikkelingslanden door kennis, ervaring en vakmanschap te delen. Om mensen in hun thuisland een toekomst te geven en het leven daar blijvend te verbeteren. Wij werken vooral aan onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. We geloven dat mensen de wereld kunnen veranderen, als ze maar over de eigen grenzen heen kijken. Mensen zijn de krachtigste veranderaars en alleen hun samenwerking leidt tot blijvende verbetering. Kennis is daarbij hun krachtigste instrument.

Hoe doen we dat?

VSO zendt vakdeskundigen naar Afrika en Azië om daar ter plekke, tegen een lokaal salaris en met lokale collega’s hun kennis en ervaring te delen. Met deze unieke aanpak werken we aan een duurzame bestrijding van armoede.
 

Steun VSO

Dit mooie en belangrijke werk kunnen wij doen dankzij de hulp van onze donateurs. Wil jij ons helpen, zodat VSO-vakdeskundigen hun kennis kunnen blijven delen in Afrika en Azië? www.vso.nl